Header6.jpg


Woeker-projek 2016 -  Click hier vir meer inligting

Ons is dankbaar vir die ‘semi-winter’ op die oomblik. Die winter se koue het nog baie tyd om behoorlik toe te slaan, daarom geniet ons die weer op die oomblik. Ek vertrou dat dit met jou goed gaan en dat...Lees meer

  • Woeker met jou talente tot 26 Junie 2016

    Sondag 12 Junie om 9:30 - Creation Ministries, Erediens in Engels
  • East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay.
    Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

Bankbesonderhede

Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb lidnommer
(indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.


Care Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz


 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.