Header6.jpg

Joshua 1:9b
“Be strong and brave. Do not be afraid. Do not lose hope. I am the Lord your God. I will be with you everywhere you go.”

Dis seker een van die mees gebruikte clichés wat oor en oor gebruik word: ‘kyk waarheen gaan die tyd’. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Vir diegene wat nog beplan het om hul groente vir die seisoen te plant of te saai, die tyd het gekom. Die mense wat goed ingelig is oor planttyd het...Lees meer

  • Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!

    East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay. 
  •  Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

Bankbesonderhede

Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb lidnommer
(indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.


Care Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz


 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.