Header9.jpgVandag se uitgawe van die NOORDBRIESIE is die laaste van 2016. Die dae is afgetel tot die einde van die jaar en Kersfees is om die draai. In hierdie uitgawe word die lig geplaas op ‘n paar hoogtepunte van die jaar asook ‘n vorentoe kykie op 2017. Dit is met oorweldigende dankbaarheid, vir alles wat ons uit die hand van God...Lees meer

  • Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!

    East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay. 
  •  Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

Bankbesonderhede

Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb lidnommer
(indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.


Care Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz


 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.