Header2.jpg

Woeker-projek 2016 -  Click hier vir meer inligting

Geleentheid vir egpare om hul verhouding te verdiep -  Click hier vir meer inligting

Vandat ek verlede week die weeklikse NOORDBRIESIE opgestel het, tot vandag, is daar ‘n groot wisseling in die temperatuur. Dit beteken sekerlik dat winter nou oppad is want Mei maand is amptelik die einde van herfs. En het ons nie ‘n baie besondere herfs gehad nie? Dankie vir jou aandag vir ‘n paar nuusbrokkies...Lees meer

  • Saterdag 14 Mei - Manne ontbyt met Francois Carr

    Sondag 22 Mei - Dankseggingsdiens
    Danie is dan (DV) 10 jaar leraar in die gemeente.
    Lidmate, vriende en belangstellendes baie welkom
  • East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay.
    Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

Bankbesonderhede

Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb lidnommer
(indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.


Care Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz


 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.