windows.jpg

Ps 8:2:    
“Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het!”

Die son waarna ek verlede week nog verlang het, skyn helder en die lug is blou. Watter wonderlike week van lig en helderheid. Dit onderstreep eenvoudig die woorde van...Lees meer

  • Eredienste is Sondae om 09:30 en almal is hartlik welkom. Ons verwelkom graag besoekers en nuwe vriende. Aan God al die eer!

    East Coast Bays Leisure Centre, 12 Bute Road, Browns Bay. 
  •  Posadres

Posbus 65398
Mairangi Bay
0745

Bankbesonderhede

Dankoffers kan direk in die volgende bankrekening inbetaal word:

ACK North Shore,
BNZ Browns Bay
02 0120 0096596 00

Gebruik asb lidnommer
(indien lidmaat) sowel as voorletters en van as verwysing.

EFTpos fasiliteit is beskikbaar by die kerk.


Care Counselling Services bied ‘n luisterende oor en helpende hand aan.

Lees meer hieroor by...
www.carecounselling.co.nz


 MindMyMinistry
We use MindMyMinistry for service and worship planning.